Υπηρεσίες Ενημέρωσης Κέντρου Ελέγχου

Υπηρεσίες Ενημέρωσης Κέντρου Ελέγχου

Στα πλαίσια των ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας και υπηρεσιών φύλαξης που παρέχει η DIVICO Security, το Κέντρο Ελέγχου παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης. Έτσι, μπορείτε να βασιστείτε στην DIVICO Security για υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση:

  • εάν είναι ανοικτό παγιδευμένο άνοιγμα ή αν κυκλοφορεί κάποιος μέσα στο χώρο στην περίπτωση συναγερμού
  • για την ταυτότητα όποιου ενεργοποίησε/απενεργοποίησε τον συναγερμό καθώς και την  ακριβή ώρα που το έκανε
  • στην περίπτωση που απενεργοποιηθεί το σύστημα συναγερμού  σε ακατάλληλη ώρα