Σύστημα καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Σύστημα καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Σύστημα καταγραφής όλων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων της εταιρίας με πλήρη αναφορά αριθμών των τηλεφώνων, ημερομηνία και διάρκεια καταγραφής των κλήσεων, οι οποίες αποθηκεύονται για 1 έτος.