Συστήματα Φύλαξης και Διαχείρισης κλειδιών (KeyWatcher)

Συστήματα Φύλαξης και Διαχείρισης κλειδιών (KeyWatcher)

Σε περίπτωση διακοπών ή απουσίας του ιδιοκτήτη, η DIVICO Security αναλαμβάνει με Απόλυτη Ασφάλεια την φύλαξη των κλειδιών του σπιτιού και επεμβαίνει σε περιπτώσεις διακοπής του ρεύματος ή συναγερμού.

Τα κλειδιά ελέγχονται, διαχειρίζονται και διακινούνται με την μέγιστη ασφάλεια που παρέχει το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης KeyWatcher.