Επιπρόσθετες υπηρεσίες Κέντρου Ελέγχου

Επιπρόσθετες υπηρεσίες Κέντρου Ελέγχου

Εκτός από υπηρεσίες ασφαλείας και ενημέρωσης και τηλεχειρισμού, το Κέντρο Ελέγχου παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος παραδείγματος χάριν μπορείτε να είστε βέβαιοι πως θα ειδοποιηθείτε ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη ζημιά:

  • στην περιουσία σας
  • στο σύστημα συναγερμού

Το Κέντρο μας ελέγχει κάθε βράδυ αν το σύστημα συναγερμού τέθηκε σε λειτουργία και σε συνεννόηση μαζί σας, το θέτει αυτόματα. Σε περίπτωση που χτυπήσει ο συναγερμός και απουσιάζετε, δεν χρειάζεται να επιστρέψετε για να τον κλείσετε καθώς η DIVICO Security στα πλαίσια του τηλεχειρισμού του συναγερμού, αναλαμβάνει να σταματήσει τον συναγερμό και να τον θέσει πάλι σε λειτουργία.

Επιπλέον, κατόπιν εντολής, το Κέντρο Ελέγχου

  • σε περίπτωση διακοπών ή απουσίας σας αναλαμβάνει με απόλυτη ασφάλεια, την φύλαξη των κλειδιών του σπιτιού σας  
  • ελέγχει και σας ειδοποιεί σε περίπτωση βλάβης της τηλεφωνικής γραμμής
  • οι συνδρομητές του Κέντρου Ελέγχου εξυπηρετούνται τηλεφωνικά για ζητήματα όπως η αλλαγή κωδικών κ.α.
  • με ειδικούς ανιχνευτές ειδοποιεί σε περιπτώσεις πλημμύρας ή πυρκαγιάς του χώρου και ανόδου θερμοκρασίας ψυγείων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε το τηλέφωνο σας προσθέτοντας γραμμή ADSL, το Κέντρο Ελέγχου της DIVICO Security θα καταργήσει την παλιά σύνδεση μέσω της τηλεφωνικής γραμμής και θα ενεργοποιήσει τη σύνδεση μέσω ADSL πράγμα το οποίο σημαίνει:

  • άμεση πληροφόρηση των σημάτων που εκπέμπει το σύστημα συναγερμού
  • άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω τηλεχειρισμού