Υπηρεσίες

Το Κέντρο Ελέγχου είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που η  DIVICO Security παρέχει στους πελάτες της χάρη:

  • στην ανάπτυξη τεχνολογίας που επιτρέπει τον τηλεχειρισμό του συναγερμού από απόσταση!