Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Divico Security και της “Σπυρόπουλος Νικ. Αλέξιος”

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Divico Security και της τεχνικής εταιρείας “Σπυρόπουλος Νικ. Αλέξιος” που δραστηριοποιείται με επιτυχία στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τις κατασκευές.

Σκοπός της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η εμβάθυνση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών και η προσφορά ολοκληρωμένων προτάσεων στους πελάτες τόσο της Divico Security όσο και της “Σπυρόπουλος Νικ. Αλέξιος”.

Δέσμευση και των δύο εταιρειών είναι η συνεχής παρακολούθηση, αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων συνεργασίας.

Η τεχνική εταιρεία “Σπυρόπουλος Νικ. Αλέξιος” διαθέτει σημαντική εμπειρία, καταρτισμένο προσωπικό και ευρύ φάσμα εργασιών. Η έδρα της βρίσκεται 30 χλμ. από την Πάτρα, σε νεόδμητο κτήριο στη περιοχή της Κάτω Αχαϊας. Επισκεφθείτε την “Σπυρόπουλος Νικ. Αλέξιος” στο http://www.pvspyropoulos.gr