Προσωπικό ασφαλείας/Οχήματα

Η DIVICO Security απασχολεί πάνω από 80 άτομα σε διοικητικές και τεχνικές θέσεις. Οι πλήρως εξειδικευμένοι άνθρωποι μας αλλά και ο ίδιος ο αριθμός του προσωπικού μας, μας καθιστούν την μεγαλύτερη εταιρεία security στην Δυτική Ελλάδα ενώ οι 55 συνεργάτες μας σε άλλες περιοχές της χώρας όπως η Αθήνα, επιτρέπουν στην DIVICO να έχει πανελλαδική παρουσία.

Η εταιρεία διαθέτει στόλο από 25 επαγγελματικά αυτοκίνητα, και στεγασμένο υπόγειο parking για 12 αυτοκίνητα. Επίσης διαθέτει 2 ιδιόκτητα οικόπεδα συνολικού εμβαδού 550τμ μόνο για το parking των αυτοκινήτων. Προτεραιότητα της εταιρείας μας είναι κανένα αυτοκίνητο να μην βρίσκεται έκθετο σταθμευμένο στο δρόμο. Γι’ αυτό και όλα τα επαγγελματικά αυτοκίνητα της εταιρείας βρίσκονται σε καθορισμένες θέσεις parking σε οικόπεδα της εταιρείας.

Πυρήνας της αποτελεσματικής λειτουργίας της DIVICO Security είναι η  ετοιμότητα με την οποία είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε απειλή.

Το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό ασφαλείας της DIVICO Security και η αδιάκοπη λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου διασφαλίζουν πως όταν παρουσιαστεί ανάγκη, ο στόλος των οχημάτων μας θα είναι σε απόλυτη ετοιμότητα να υπερασπιστεί την περιουσία σας.

Το προσωπικό ασφαλείας έχει στη διάθεσή του περισσότερα από είκοσι πλήρως εξοπλισμένα επαγγελματικά οχήματα τα οποία συνδέονται με το Κέντρο Ελέγχου με υπερσύγχρονα VHF  της MOTOROLA. Ωστόσο, δεν επαναπαυόμαστε

  • ούτε στον στόλο που διαθέτουμε
  • ούτε στο προσωπικό ασφαλείας που τον χειρίζεται
  • ούτε στο κέντρο ελέγχου το οποίο έχει την δυνατότητα να διαθέτει ολοκληρωμένη αντίληψη των συμβάντων και να επικοινωνεί με τα οχήματα που θα στείλουμε για την προστασία σας.
Στόλος Οχημάτων DIVICO Security

Για τον λόγο αυτό η DIVICO Security διατηρεί πρόγραμμα Άμεσης Επέμβασης το οποίο δεν αφήνει περιθώριο δράσης σε επίδοξους εισβολείς. Με το πρόγραμμα άμεσης επέμβασης  σε συνδυασμό με το πρόγραμμα περιπολιών

  • τίθεται σε αυξημένη προσοχή η περιουσία σας
  • καθίσταται προφανές σε κάθε επίδοξο εισβολέα πως δεν είναι δυνατόν να βλάψει εσάς ή την περιουσία σας καθώς 
  • η παρουσία μας δρα κατασταλτικά ακόμα και στην σκέψη εισβολής
Τεχνικοί DIVICO Security

Εκτός από τις περιπτώσεις που ο στόλος των οχημάτων μας κινητοποιείται μετά από ένδειξη συναγερμού κατόπιν τηλεειδοποίησης του πρότυπου σε εταιρείες security Κέντρου Ελέγχου στα πλαίσια της Άμεσης Επέμβασης ή στα πλαίσια του προγράμματος περιπολιών, εάν είστε σε διακοπές και διακοπεί το ρεύμα τότε θα επέμβουμε ώστε να ελέγξουμε πως δεν έχει συμβεί διάρρηξη!

Επίσης αν εξαναγκαστείτε να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό ευρισκόμενος υπό απειλή, το Κέντρο Ελέγχου

  • θα αναγνωρίσει την απειλή,
  • θα εξομοιώσει την εξαναγκασμένη απενεργοποίηση με εισβολή και
  • το προσωπικό ασφαλείας χρησιμοποιώντας τα πλήρως εξοπλισμένα οχήματά μας θα τεθεί στην άμυνα της περιουσίας σας.