Πιστοποιήσεις

Η Πολιτεία ορθώς έχει θέσει ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας στις εταιρείες security. Οι προϋποθέσεις που από άλλες εταιρείες θεωρούνται “εξοντωτικές” αποτελούν αυτονόητα minima στην περίπτωση της DIVICO.  H DIVICO Security κατέχει όπως ορίζει ο νόμος, άδεια λειτουργίας από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου  του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από τη θετική γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Τμηματάρχη του Τμήματος Αντιμετώπισης του Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Ασφαλώς όλες οι υπηρεσίες της DIVICO SECURITY είναι πιστοποιημένες με ISO 9001:2000 εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα.