Κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομή

Η DIVICO Security στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο 630τμ στην Πάτρα. Η DIVICO διαθέτει πλήρως οργανωμένα και εξοπλισμένα τμήματα με καταρτισμένο προσωπικό, σύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα, άριστη μηχανογράφηση, σύστημα διαχείρισης του στόλου οχημάτων και πολλές άλλες προβλέψεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της.

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Η DIVICO στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 650 τμ σε ιδιόκτητο οικόπεδο 550 τμ.

Προδιαγραφές χώρου

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και περιλαμβάνει ειδικό χώρο για Kέντρο Eλέγχου, ειδικές εγκαταστάσεις για τα συνεργεία και τα εργαλεία τους, αποθήκες, εργαστήρια δοκιμών, τμήματα μελετών, λογιστήρια, και χώρο parking για τα αυτοκίνητα

Επίσης, έχουν τοποθετηθεί αλεξίσφαιρα τζάμια στο χώρο του κέντρου ελέγχου και στα παράθυρα που έχουν εύκολη πρόσβαση στο κτίριο.

Α) Eίσοδος στο κτίριο

Φωτο 3 : Η είσοδος στο κτίριο γίνεται με βιομετρική αναγνώριση-Δακτυλικού  αποτυπώματος.

Η είσοδος στο κτίριο από το προσωπικό γίνεται μόνο με βιομετρικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης (ανίχνευση δακτυλικού αποτυπώματος).

Όλες οι είσοδοι εποπτεύονται με κάμερες ασφαλείας και η πρόσβαση  γίνεται μετά από έλεγχο ασφαλείας.

B) ΚΑΜΕΡΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλο το κτίριο καλύπτεται από 14 κάμερες εξωτερικά και 4 περιστρεφόμενες σε κάθε γωνία του κτηρίου. Όλες οι κάμερες αποθηκεύονται για ένα μήνα σε σκληρό δίσκο.

Στόλος οχημάτων και χώροι στάθμευσης

Η εταιρεία διαθέτει στόλο από 25 επαγγελματικά αυτοκίνητα, και στεγασμένο υπόγειο parking για 12 αυτοκίνητα ενώ διαθέτει 2 ιδιόκτητα οικόπεδα συνολικού εμβαδού 550τμ μόνο για το parking των αυτοκινήτων. Φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι κανένα αυτοκίνητο να μην βρίσκεται έκθετο στον δρόμο γι’ αυτό και όλα τα επαγγελματικά αυτοκίνητα της εταιρείας βρίσκονται σε καθορισμένες θέσεις parking σε οικόπεδα της εταιρείας.

Πλήρης οργάνωση και εξοπλισμός

Α) Κέντρο Ελέγχου

Το Κέντρο Ελέγχου συναγερμού – πυρασφαλείας διαθέτει εξοπλισμό για την λήψη σημάτων: α) μέσω τηλεφωνικών γραμμών, β) μέσω internet, γ) μέσω 3G-GPRS, δ) μέσω VHF.

Όλα τα μηχανήματα όπως Η/Υ,δέκτες σημάτων, UPS, router, modem, Switcher, συστήματα διανομής κλπ αποτελούνται από τα βασικά μηχανήματα και τα εφεδρικά για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε βλάβης ή προβλήματος χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του κέντρου λήψεως.

Β) Γραμματειακή υποστήριξη

Διαθέτουμε πλήρη γραμματειακή υποστήριξη θεμάτων που αφορούν α) πελάτες β) τεχνικούς γ) συμμετοχή σε διαγωνισμούς δ) υποδοχή πελατών κλπ

 

0046

 

Γ) Λογιστήριο

Διαθέτουμε οργανωμένο και πλήρως μηχανογραφημένο λογιστήριο με 3 άτομα (αποφοίτους οικονομικών και λογιστικών σπουδών) για την τιμολόγηση και την οικονομική διαχείριση.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 008

 

 

Δ) Τμήμα εισπράξεων

Oργανωμένο και πλήρως μηχανογραφημένο τμήμα εισπράξεων .

0041

 

 

 

Ε) Αποθήκη

Οργανωμένη αποθήκη με αποθέματα σε υλικά και μικροϋλικά, που ταξινομούνται με συστήματα bar code και παρακολουθούνται με λογισμικά προγράμματα της εταιρείας ENTERSOFT για την πλήρη υποστήριξη των εγκαταστάσεων.

 

3 4

Ζ) ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τμήμα μελετών επανδρωμένο πλήρως για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, έκδοση έντυπων, τεχνικών οδηγιών κλπ

 

8

 

H) Διεύθυνση τεχνικού τμήματος

Τμήμα προγραμματισμού και έλεγχου των συνεργείων.

0038

 

 

Θ) Τεχνικό τμήμα

Το τεχνικό τμήμα αποτελούν 30 τεχνικοί με  αντίστοιχα επαγγελματικά αυτοκίνητα και εργαλεία. Η οργάνωση σε όλα τα επίπεδα και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού είναι η βασική μας προτεραιότητα.

 

6

 

Ι) MΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Η εταιρεία διαθέτει ένα πλήρες οργανωμένο μηχανουργείο στο οποίο κατασκευάζεται οποιαδήποτε μηχανολογική κατασκευή.

 

2

 

 

 

Κ)  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΩΝ TEXNOΛΟΓΙΑΣ SMD

Τα εργαστήρια μας διαθέτουν σύγχρονους παλμογράφους, μικροσκόπια, tester, συχνόμετρα, συσκευές συγκόλλησης και αποκόλλησης εξαρτημάτων κλπ και εργαλεία αιχμής για κατασκευή και επισκευή πλακετών με τεχνολογία SMD. Επισκευάζουμε και κατασκευάζουμε ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και συστήματα αυτοματισμού.

 

9

 

 

 

Εύρυθμη λειτουργία

Για την εύρυθμη λειτουργία της η εταιρεία διαθέτει:

Α. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

image043Διαθέτουμε τηλεφωνικό κέντρο Panasonic και 20 γραμμές ΟΤΕ.

Επιπλέον διαθέτουμε ιδιαίτερα εξελιγμένο δίκτυο επικοινωνίας μέσω VHF, με το οποίο επικοινωνεί το Κέντρο Λήψεως με τους φύλακες και το προσωπικό.

 

 

image045Όλες οι συνδιαλέξεις του τηλεφωνικού κέντρου καταγράφονται για λόγους ασφαλείας σε ψηφιακά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Όλες οι συνομιλίες διατηρούνται για πάνω από 1 χρόνο, ενώ το πρόγραμμα διαθέτει μηχανή αναζήτησης με παραμέτρους :

α) την ώρα,

β) την ημερομηνία,

γ) τον αριθμό τηλεφώνου,

δ) την διάρκεια της κλήσης.

Β. ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η εταιρεία είναι πλήρως μηχανογραφημένη και μηχανοργανωμένη.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΕPSILON NET

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENTERSOFT

Untitled-8

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ  ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Σύστημα για την παρακολούθηση του στόλου των οχημάτων μας μέσω της υπερσύχρονης πλατφορμας του GPS Pithagoras Tracking System

Aπεικονίζει την θέση των οχημάτων, την ταχύτητα, την ώρα στάθμευσης κλπ.

Untitled

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΕΩΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

image053Υπερσύγχρονο πρόγραμμα κεντρικού σταθμού λήψεως βασισμένο σε βάση SQL. Διαχειρίζεται μέχρι 100.000 πελάτες και  επικοινωνεί με τους τελικούς χρήστες με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο προκειμένου να ενημερώνονται οι πελάτες άμεσα

 

 

 

Δ. ΠΛΗΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Οι εγκαταστάσεις μας είναι προστατευμένες από οποιαδήποτε διακοπή ρεύματος από την ΔΕΗ.

Όλο το κτίριο υποστηρίζεται από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 22ΚVA με αθόρυβο ντιζελοκινητήρα της εταιρίας Eltrak, καθως και εφεδρικο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 12ΚVA με ντιζελοκινητήρα της Honda

20150518_151407

Untitled-9

Στην φωτογραφία φαίνονται τα 7 από τα 11 συνολικά UPS. Αυτά βρίσκονται στο Computer Room που τροφοδοτούν με ρεύμα όλους τους Η/Υ πλην των συστημάτων του Κέντρου Ελέγχου. Το Κέντρο Ελέγχου έχει 4 αυτόνομα UPS σε ξεχωριστό χώρο. Όλα τα UPS αποσυνδέονται και επανασυνδέονται χωρίς να διακόπτεται η παροχή του ρεύματος στους Η/Υ. Αυτό γίνεται με μια αυτόματη διάταξη που σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος, γίνεται αυτόματα η μεταγωγή στην κεντρική παροχή χωρίς να απαιτείται να  κλείνουν οι Η/Υ .

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΤΩΝ  ΑΥΤ/ΤΩΝ
Στον εξοπλισμό μας περιλαμβάνεται ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης των κλειδιών των αυτοκινήτων, και των πελατών. Κάθε κλειδί καταχωρείται σε ειδική θυρίδα και βγαίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο χρήστη.

0056

 

 

 

ΣΤ. Computer Room –  Δωμάτιο Επικοινωνιών
H εταιρεία διαθέτει κεντρικό δωμάτιο computer room στο οποίο βρίσκονται οι κεντρικοί server τα UPS, και καταλήγουν οι τηλεφωνικές καλωδιώσεις και οι καλωδιώσεις του δικτύου.

ΦΩΤΟ  SERVER 059