Ευκαιρίες Καριέρας

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις για την ανάπτυξη και την πρόοδό της.

Στην Divico Security αναζητούμε δημιουργικούς, υπεύθυνους και αφοσιωμένους συνεργάτες, που διακρίνονται για τις αξίες και ικανούς να συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών μας.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας στην Πάτρα :

1.Ηλεκτρονικός / Ηλεκτρολόγος στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας στην Πάτρα

Περιγραφή Θέσης 

 • Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας – Πυρασφάλειας – Cctv – Access Control.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

 • Απόφοιτος ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνικής Σχολής (επιθυμητή σχολής Ηλεκτρονικών/Ηλεκτρολόγων)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας ή βοηθός ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Δίπλωμα Οδήγησης Ι.Χ.

Τι Προσφέρουμε:

 • Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
 • Συνεχή εκπαίδευση στα συστήματα ασφαλείας και σε καινοτόμες τεχνολογίες ασφαλείας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Υποστήριξη και επίβλεψη από έμπειρα στελέχη

Κωδικός Θέσης: Ηλεκτρολόγοι – Ηλεκτρονικοί στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας (ΠΑΤΡΑ)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: careers@divico.gr
Παρακαλούμε κάθε αίτηση να περιλαμβάνει τον κωδικό θέσης στο θέμα αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτή.

2. Γραμματέας Διοίκησης στην Πάτρα 

Περιγραφή Θέσης 

 • Γραμματέας Διοίκησης / Υποδοχή

Απαραίτητες προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ, Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Σχετική εμπειρία τουλάχιστον 2 – 3 ετών.
 • Άριστη χρήση Η/Υ (MS Office)
 • Γνώση συστημάτων ERP, CRM
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης & διαχείρισης χρόνου
 • Διάθεση συνεργασίας & ομαδικότητα
 • Ευελιξία & προσαρμοστικότητα

Τι Προσφέρουμε:

 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
 • Συνεχή εκπαίδευση σε καινοτόμες τεχνολογίες
 •  Υποστήριξη και επίβλεψη από έμπειρα στελέχη

Κωδικός Θέσης:  Γραμματέας Διοίκησης στην Πάτρα

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: careers@divico.gr
Παρακαλούμε κάθε αίτηση να περιλαμβάνει τον κωδικό θέσης στο θέμα αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτή.


Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας στην Αθήνα :

1.Ηλεκτρονικός / Ηλεκτρολόγος στην Αθήνα

Περιγραφή Θέσης 

 • Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας – Πυρασφάλειας – Cctv – Access Control.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

 • Απόφοιτος ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνικής Σχολής (επιθυμητή σχολής Ηλεκτρονικών/Ηλεκτρολόγων)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας ή βοηθός ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Δίπλωμα Οδήγησης Ι.Χ.

Τι Προσφέρουμε:

 • Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
 • Συνεχή εκπαίδευση στα συστήματα ασφαλείας και σε καινοτόμες τεχνολογίες ασφαλείας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Υποστήριξη και επίβλεψη από έμπειρα στελέχη

Κωδικός Θέσης: Ηλεκτρολόγοι – Ηλεκτρονικοί στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας (ΠΑΤΡΑ)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: careers@divico.gr
Παρακαλούμε κάθε αίτηση να περιλαμβάνει τον κωδικό θέσης στο θέμα αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτή.


Αποστολή βιογραφικών:
e-mail: careers@divico.gr

Προθεσμία : 14/03/2018, 23:59. 

Οι υποψήφιοι θα λάβουν απάντηση εντός δύο βδομάδων μετά το πέρας της προθεσμίας.

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αναλυτικό feedback για την αίτηση σας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες για την θέση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο παραπάνω email.